MBG Sp. z o.o.
11-730 Mikołajki
ul. 3 Maja 17a

tel: +48 601 248 646


NAPISZ DO NAS: biuro@wyburzeniambg.pl

 

Wdrażana innowacja procesowa polega na udoskonaleniu obsługi robót poprzez zaproponowanie, przez Wnioskodawcę, metody automatyzacji robót rozbiórkowych, demontaży elementów konstrukcji oraz ich usuwania oraz poszerzeniu zakresu prowadzonych czynności przy pracach wyburzeniowych, ale także na wprowadzeniu zmian w używanym dotąd sprzęcie i urządzeniach, na potrzeby zastosowania autorskiej metody mechanicznej do wszystkich etapów prac wyburzeniowych.

Standardowo realizowany przez Wnioskodawcę proces prowadzenia robót rozbiórkowych, demontaży elementów konstrukcji oraz ich usuwania, w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych i szczególnie prac prowadzonych pod ziemią,  koncentruje się głównie na pracach związanych z wykuwaniem bądź wycinaniem konstrukcji za pomocą kucia ręcznego lub przy użyciu maszyn BROKK 160 i BROKK 330
i obejmuje m.in. skuwanie głowic pali, wieńców i rezerwacji ścian szczelinowych, usuwanie niepełnowartościowych wierzchnich warstw betonu wymieszanego z płuczką bentonitową, przy jednoczesnym zachowaniu zbrojenia głównego, wyburzanie ścian bądź stropów o dowolnej grubości
i gęstości zbrojenia, demontaż tymczasowych konstrukcji żelbetowych oraz starych konstrukcji ścian, klatek schodowych, szybów windowych itp. Transport poziomy realizowany jest za pomocą  taczek, wózków lub wozideł technologicznych,  a transport pionowy za pomocą dźwigów.  Praktyka
i doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji różnorodnych przedsięwzięć budowlanych pozwalają stwierdzić, że na rynku funkcjonuje specjalizacja w obsłudze prac wyburzeniowych, przejawiająca się świadczeniem tylko cząstkowych usług z zakresu robót rozbiórkowych w danym projekcie inwestycyjnym, tj. jedna firma wycina bądź wykuwa konstrukcje żelbetowe, druga zapewnia transport poziomy, inna zapewnia dźwig do transportu pionowego.

Dokonanie uzupełnień w posiadanym przez Wnioskodawcę sprzęcie o następujące narzędzia:

 

  •      Ładowarki ze sterowaniem burtowym (bobcat) S570 – 1 szt
  •      Koparko Ładowarka CAT 444F2 – 1 szt
  •      Ładowarka teleskopowa MAGNI 5.18 SMART - 1 szt
  •      Robot wyburzeniowy (do 2 ton) z młotem 200 kg BROKK 200 – 2 szt
  •      Robot wyburzeniowy (do 5 ton) z młotem min 300kg BROKK 300 – 1szt
  •      Piła tarczowa (średnica tarczy do 1600 mm)  HILTI DSTS 20-E – 2 szt
  •      Piła linowa HILTI DS-WS 15– 2szt

umożliwi zastosowanie przez Wnioskodawcę autorskiej metody mechanicznej wykonywania prac rozbiórkowych, demontaży i usuwania konstrukcji, pozwalającej na automatyzację oraz wprowadzenie usprawnień w organizacji obsługi prac, poprzez w pełni samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wnioskodawcę nie tylko a) wycinania bądź wykuwania konstrukcji żelbetowych (przy pomocy robotów i pił), ale także pozostałych czynności stosowanych w pracach wyburzeniowych, w tym b) transport pionowy urobku ładowarkami, c) transport poziomy urobku (przy pomocy ładowarek i hakowców do kontenerów) oraz d) transport urobku do utylizacji (hakowiec).

 

Wdrażana innowacja produktowa, dzięki zastosowaniu nowych narzędzi wymienionych powyżej,  polega na poszerzeniu spektrum typów rozbiórek technicznych, wykonywanych przez Wnioskodawcę w trudnodostępnych i niebezpiecznych miejscach (kucie, roboty demontażowe konstrukcji żelbetowych, ciężkie prace rozbiórkowe) o np. usuwanie azbestu z dachu, pracę z chemikaliami, ale także na zmianie technik lub ich udoskonaleniu, stosowanych w realizacji usług już wykonywanych, w zakresie m.in. a) precyzji wykonania usług (w tym m.in. zastąpienie prac wykonywanych przez człowieka robotami, automatyzacja ustalenia parametrów technicznych wykonania prac na danym elemencie konstrukcji), b) bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu pracy osób wykonujących usługę (np. w przypadku ładowarki - lepsza widoczność z kabiny, ochrona operatora przed obiektami spadającym z góry lub w razie przewrócenia maszyny, 100% filtracja powietrza, sterowanie za pomocą dżojstików, dostęp do poszczególnych funkcji maszyny za pomocą dotykowego ekranu i/lub przycisków), c) możliwości programowania parametrów osprzętu w zależności od typu usługi, które przyczynia się do eliminacja różnego typu błędów i zagrożeń, które mogą się pojawić przy wykonywaniu prac, d) podejścia do realizacji usług na rynku - tj. kompleksowego, całościowego (bez konieczności zlecania określonych prac podwykonawcom) przy wykorzystaniu własnej linii technologiczno-sprzętowej.

Wdrażana innowacja organizacyjna polega na poprawie jakości relacji z innymi dostawcami usług
w ramach danego procesu inwestycyjnego, eliminacji opóźnień w realizacji kontraktów, uniezależnieniu od innych podwykonawców, ale także na zapewnieniu lepszych warunków pracy, podwyższaniu kompetencji pracowników i ich rozwoju zawodowego, stworzeniu nowych stanowisk pracy.

Obsługa całego procesu technologicznego przez Wnioskodawcę, przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu, przełoży się na zwiększenie terminowości wykonania usługi, wzrost efektywności realizowanych prac, wzrost wydajności posiadanego parku technologicznego, lepsze zarządzanie czasem i współpracę
z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, bardziej elastyczne podejście do potrzeb klienta i specyfiki prac wyburzeniowych oraz warunków ich przeprowadzania, poprzez tworzenie nowatorskich, dedykowanych rozwiązań, dzięki możliwościom i charakterystyce uzupełnianego sprzętu i urządzeń.

Analizując opisane elementy linii technologicznej realizacji usług z zakresu prac wyburzeniowych należy stwierdzić iż z perspektywy (w skali) przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, innowacyjność technologiczna przejawia się w pierwszej kolejności w poszerzeniu parku technologicznego, wykorzystywanego do rozbiórek i wyburzeń, o narzędzia będące nowością lub udoskonaleniem poprzednich wersji dostępnych na rynku.

 

 

Doświadczenie daje przewagę
Innowacje zwiększają konkurencyjność